ประเภทของเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันว่าเทคโนโยลีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงโลกออนไลน์เปิดกว้างมากขึ้นเลยทำให้นักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่งนั้นก็คือการทำเว็บไซต์ เพราะการทำเว็บไซต์นั้นสามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายประเภท วันนี้แอดมินมีข้อมูลประเภทของเว็บไซต์มาบอกกันค่ะว่าประเภทของเว็บไซต์แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์หลัก ๆ แบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท ได้แก่ประเภทอะไรบ้างเรามาดูกัน !!

ประเภทของเว็บไซต์

 

1.เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal website)

เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัว การศึกษา การงาน ความสนใจ เป็นต้น

2.เว็บไซต์เพื่อธุรกิจการค้า(Business/Marketing website)

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ เพื่อการค้าขายสินค้า การโฆษณาสินค้า การส่งเสริมการขาย ในเว็บไซต์จะมีข้อมูลของสินค้า ราคาและการบริการต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตลาดประเภทนี้กำลังใช้กันมากขึ้น

3.เว็บไซต์ที่เสนอข่าวประจำวัน (Current website)

เป็นเว็บที่เสนอข้อมูลประเภทข่าว ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นประจำวัน เช่น เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ เป็นต้น

4.เว็บไซต์ส่งเสริมการบริการเป็นสื่อกลางของข้อมูล (Share Information website)

เป็นเว็บที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น

 

 

5.เว็บไซต์การศึกษา (Education website)

เป็นเว็บที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา ที่มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษา บุคคลที่สนใจโดยทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

6.เว็บไซต์บันเทิง (Entertainment website)

เป็นเว็บที่นำเสนอเสนอเนื้อหาด้านบันเทิง และให้บริการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำขัน รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลดสื่อชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

7.เว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (None-profit organization website)

เป็นเว็บที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีนโยบายในการสร้างสรรค์ที่ช่วยเหลือสังคม โดยที่ไม่หวังผลกำไรหรือค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ โดยอาจมีจุดประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อทำความดี สร้างสรรค์สังคม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

8.เว็บไซต์ที่จำกัดเฉพาะสมาชิก (Registrational website)

เป็นเว็บไซต์ที่บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ผู้ที่จะใช้ต้องลงทะเบียนตามราคาที่กำหนดโดยบัตรเครดิต หรือผ่านธนาคาร ผู้ให้บริการจึงจะให้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน แต่การขายสินค้าหรือบริการใด ๆ ของเว็บไซต์เหล่ำนี้ จะเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยมีตัวอย่างสินค้าหรือบริการให้ศึกษาบางส่วนจนพอใจด้วย

9.เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อชักชวนหรือโฆษณาชวนเชื่อ (Persuasive website)

เป็นเว็บที่เชิญชวนหรือชักนำให้เห็นคล้อยตามในเรื่องที่ผู้สร้างต้องการ

และสำหรับใครที่มีปัญหามีเว็บไซต์แต่ไม่มีเวลาดูแลเว็บไซต์เชิญทางนี้วันนี้เรามีบริษัทที่รับดูแลเว็บไซต์มาฝาก นั่นก็คือ “บริษัท เคทีเอ็น ดีเวลลอป จำกัด

บริษัท เคทีเอ็น ดีเวลลอป จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลเว็บไซต์ เพราะรับดูแลเว็บไซต์มานานมากกว่า 8 ปี และนอกจากจะรับดูแลเว็บไซต์แล้วยังมีบริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Web design, Webmaster, Web SEO, Web Application and Social Media เรามีความยินดีในการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อสร้างสรรค์เว็บไซต์และเว็บโซลูชั่นทางออนไลน์ในทุกรูปแบบให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณ

การดูแลเว็บไซต์ ของเคทีเอ็น ประกอบไปด้วยการเข้าชมเว็บไซต์ทุกๆ วัน การอ่านรายงานสุขภาพเว็บไซต์จาก Google การเพิ่มเติมรายการสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ การออกแบบงาน Graphic เบื้องต้นของเว็บไซต์ การออกแบบบทความเนื้อหาเว็บไซต์ การส่งรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ การส่งรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานในทุกๆ สัปดาห์ การปรับแก้เว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลัก SEO และความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น